Tổng quan và vai trò

Mục tiêu của một website thường là nơi để phục vụ cho nhu cầu tìm thông tin, đăng ký dịch vụ hay mua sản phẩm. Nhưng nếu người ta vào website mà lại gặp khó khăn khi tìm kiếm thông tin, khó hiểu thì họ có thể rời khỏi website mà chẳng muốn quay lại.

Đó chính là lý do vì sao bạn cần dùng heatmap, bởi khi nhìn vào, bạn có thể biết ngay liệu người ta có:

  • Tìm được thông tin giá trị?

  • Click vào các link, nút hay CTA trên trang?

  • Chú ý vào các yếu tố quan trọng mà bạn muốn họ xem?

  • Bị phân tán chú ý bởi điểu gì không?

  • Gặp vấn đề ở chỗ nào và vì đó mà thoát khỏi trang?

Ở mức độ cao hơn, heatmap giúp bạn:

  • Vẽ ra bức tranh trực quan cho khách hàng hay sếp, giúp họ hiểu rõ điều gì đang xảy ra mà không cần xem tới số liệu

  • Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, thông tin cho các vấn đề như thử nghiệm, cập nhật và thiết kế lại website

  • Đo lường sự cải thiện

  • Đưa ra bằng chứng đanh thép

Video đăng ký tài khoản: https://www.youtube.com/watch?v=mfe2EQ-xygU