Visitor Recordings

Hỗ trợ ghi lại (video) thao tác / hành vi cụ thể của từng khách hàng đã diễn ra trên web. Thông qua các tính năng heatmap cơ bản ta có thể đưa ra các giả định của mình về hành vi khách hàng, tuy nhiên

Danh sách Recording trong Ladifire

Video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=O700HzV3wJI