Ladifire là gì?

LadiFire là nền tảng Tracking website dành cho danh nghiệp và cá nhân. Giúp bạn tối ưu website bằng biểu đồ nhiệt trực quan(Heatmap), Visitor Recordings (Video phiên truy cập), A/B testing ..

Trong kho tài liệu này chúng tôi sẽ đưa ra hướng dẫn từ A -> Z để giúp bạn hoàn thành việc phân tích và tối ưu một website.

Nếu bạn chưa hiểu rõ về Tracking web và phân tích website bằng heatmap, hãy đọc thêm về định nghĩa, vai trò cho Heatmap tại phần này:

Tiếp đó, hãy bắt đầu làm quen với nền tảng LadiFire - công cụ heatmap, visitor recordings, A/B testing:

Xem thêm video hướng dẫn :