Ladifire

Nền tảng đo lường Websites & Landing pages

Heatmaps

Thông qua bản đồ nhiệt trực quan thể hiện các vị trí click, di chuột & cuộn trang. Bạn sẽ biết được:

  • Người dùng có xem các nội dung quan trọng trên website của bạn không?

  • Người dùng có Click vào các nút bấm, liên kết & các CTAs mà bạn đã đặt không?

  • Người dùng thường tập trung nhiều đến những vùng nào trên trang?

  • Liệu họ có đang gặp khó khăn gì khi truy cập trang của bạn không?

Recordings

Bằng cách xem lại các videos phiên truy cập, bạn sẽ:

  • Hiểu sâu hơn về hành vi khách hàng thông qua trải nghiệm thực tế của họ

  • Phát hiện và khắc phục những khó khăn mà khách hàng gặp phải trên websites của bạn

  • Phân nhóm khách hàng dựa vào hành vi của họ trên trang

A/B Testings

Sau khi đã có dữ liệu heatmaps & recordings về hành vi khách hàng, đã đến lúc bạn cần phải tối ưu websites của mình.

Ladifire giúp bạn dễ dàng tạo các thử nghiệm thay đổi bằng công cụ chỉnh sửa linh hoạt.

Hệ thống sẽ tự động so sánh và tìm ra phương án tối ưu nhất cho websites của bạn.Vui lòng chọn một nội dung trợ giúp từ danh sách

Bắt đầu đo lường websites với Ladifire